Leveringsvilkår

Energibedriftenes landsforening (Energi Norge) har i samarbeid med Forbrukerombudet utarbeida standard avtaler for nettleige og vilkår for tilknytning av anlegg. Avtala er tenkt brukt ved levering av straum og nettenestar til private forbrukarar (hushaldning/hytter). Austevoll Kraftlag har gjort desse avtalene gjeldande for sine leveransar.

Last ned

Austevoll Kraftlag sine vilkår for anleggsbidrag
Austevoll Kraftlag sine standard vilkår for tilknytning og nettleige