Om oss

Austevoll Kraftlag SA har heile Austevoll kommune som sitt konsesjonsområde, og per 01.01.2017 hadde vi 4233 nettkundar. Austevoll Kraftlag driftar og vedlikeheld per 01.01.2014 eit linjenett som omfattar om lag 84 km høgspentlinjer, 314 km lågspentlinjer, 37 km høgspentkablar og 47 km lågspentkablar. Våre kundar er fordelt over eit stort område, og vi driv heile 164 nettstasjoner.

Austevoll Kraftlag har 13 fast tilsette på nettdrift. Dei byggjer og oppgraderer transformatorar og kraftledningar, rydder skog og rykker ut i all slags vær for at du som kunde alltid skal ha straum. Vaktordinga gjer at dei er i sving 24 timer i døgnet når det er behov for det! Takket være dette har vi ein leveringssikkerhet i strømnettet vårt på heile 99,99 %. Vårt mål er å sørge for at det fortsatt skal være sjølvsagt for deg å ha straum.

Aktuelt

NVE har vedtatt at det skal innføres automatiske strømmålere i Norge innen 1. januar 2019. Om du har spørsmål kring montering av automatisk straummålar, finn du kanskje svaret her eller her.