Lokal energiutredning for Austevoll Kommune

I følgje forskrift om energiutgreiingar utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeida, årleg oppdatera og offentleggjera ei energiutgreiing for kvar kommune i konsesjonsområdet.

Områdekonsesjonær Austevoll Kraftlag har valt å la IFER koordinera og sluttføra arbeidet med å utarbeida energiutgreiinga for Austevoll kommune. Her kan du sjå rapporten frå Austevoll Kommune.