Austevoll Kraftlag

Nettleige er det du betalar for å være tilknytta straumnettet. Leiga går til å dekke kostnadane ved ein stabil og sikker straumforsyning.